Wierzyciele i dłużnicy – mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 183 K.P.C.).

201409.01
0


Układ i mediacjeZgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego strony sporu mogą poza sądem dojść do porozumienia, które po zatwierdzeniu przez sąd, staje się obowiązujące dla stron i osób trzecich. W sytuacji obrotu gospodarczego, a zwłaszcza we wzajemnych relacjach kupującego i sprzedającego, niezwykle często dochodzi do nieporozumień, które w sposób najprostszy winny być regulowane poprzez mediacje. Niestety forma ta nie została zaakceptowana przez rynek, tylko niewielka część spraw spornych znajduje swój finał u mediatora. Szkoda tym większa, że poprzez mediację możemy w sposób o wiele bardziej efektywny i tańszy osiągnąć porozumienie niż w sądzie. Postępowania mediacyjne są niezwykle popularne w krajach zachodnich, u nas niezwykle rzadkie. Dłużnik nie prosi o mediację, nie prosi o porozumienie poprzez zawarcie układu z wierzycielem, on unika tych postępowań.Dlaczego?

Odpowiedzi wydają się być dwie: on nie wie, że takie możliwości istnieją i niestety wierzyciele, a zwłaszcza pracownicy bankowi nie są zainteresowani
ta formą osiągnięcia kompromisu. To w pewnym sensie podanie ręki dłużnikowi, a to juz może być źle widziane u przełożonych. W efekcie dłużnik unika wierzyciela i spłaty swoich zobowiązań. Filozofia negocjacji stron na polskim rynku gospodarczym nadal oparta jest na zasadzie “dopaść dłużnika“.