Windykacja długów – zespół czynności, które mają doprowadzić do zapłaty zaległości finansowych, prowadzona często nielegalnie przez nieuprawnione do tego osoby. Pamiętać należy, że tylko i wyłącznie do określonych procedur – tzw. windykacji długów, mają prawo określone osoby lub orany sądowe lub administracji sądowej. Wszelkie prywatne firmy mogą jedynie prosić i dochodzić zapłaty długów na drodze sądowej.