Upadłość układowa – Procedura ogłoszenia stanu zagrożenia utraty płynności finansowej i braku możliwości terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Pogłębiający się kryzys finansowy, ale z możliwością porozumienia się z wierzycielami, często konieczna redukcja zadłużenia i restrukturyzacja spłat zaległości. Zachowanie pełnego zarządu nad prowadzoną działalnością gospodarczą.