Syndyk – osoba sprawująca zarząd nad przedsiębiorstwem upadłego do czasu likwidacji działalności. Posiada wszelkie uprawnienia wynikające z pełnienia zarządu przedsiębiorstwa i działająca pod kontrolą sądu.