Propozycje układowe – oferta dłużnika co do sposobu spłaty zadłużenia po zawarciu układu z wierzycielami. Często oznacza redukcję zadłużenia i rozłożenie pozostałej części w systemie ratalnym, np. 50 % redukcja zadłużenia i rozłożenie pozostałej części na 36 rat z prolongatą płatności pierwszej raty w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się układu.