Odpowiedzialność współmałżonka za długi – możliwość zdjęcia odpowiedzialności za długi współmałżonka istnieje, jeżeli drugi współmałżonek wykaże, że nie brał żadnego udziału w prowadzonej działalności gospodarczej żony lub męża i nie mógł się dowiedzieć o rzeczywistym stanie rzeczy.