Odpowiedzialność osobista za długi – pamiętać należy, że osoby fizyczne odpowiadają całym swym majątkiem za zobowiązania firmy, osoby sprawujące zarząd w spółkach kapitałowych w momencie zaniechania zgłoszenia upadłości firmy, po trwałej utracie płynności finansowej firmy.