Ochrona majątku dłużnika zespół prawnie dozwolonych postępowań i procedur, mających za zadanie uchronienie majątku dłużnika do czasu sanacji przedsiębiorstwa i odzyskania płynności finansowej.