Nadzorca sądowy – osoba kontrolująca i wspomagająca zarząd firmy w imieniu sądu po ogłoszeniu upadłości układowej.