Przygotowanie do upadłości
 • Przygotowanie do upadłości - utrata płynności finansowej i jej skutki. Decyzja o skierowaniu do sądu gospodarczego wniosku o upadłość jest niezwykle istotna co do jej skutków. Pamiętać musimy, że utrata płynności finansowej nakłada na kierowniku jednostki gospodarczej obowiązek ogłoszenia upadłości w określonym czasie. Ochrona wierzycieli i odpowiednie środki finansowe na rachunku dłużnika są podstawą ogłoszenia przez sąd upadłości. Alternatywą do ogłoszenia upadłości jest próba porozumienia się z wierzycielami w postępowaniu pozasądowym.
Ogłoszenie upadłości
 • Ogłoszenie upadłości. Sąd ogłaszając upadłość jednostki gospodarczej otacza ją ochroną i daje czas albo na jej restrukturyzacje i stopniowe odzyskiwanie płynności finansowej albo likwiduje jej majątek. Do momentu wyprzedaży majątku istnieje możliwość umorzenia postępowania likwidacyjnego i zamiana na postępowanie układowe.
Upadłość likwidacyjna
 • Postępowania upadłościowe likwidacyjne. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej oznacza w praktyce zaprzestanie działalności gospodarczej i wyprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty zobowiązań. Pamiętać należy, że również wierzycielowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.
Upadłość układowa
 • Postępowania upadłościowe układowe. Najbardziej popularna forma wyjścia z trudności finansowych. Polega zazwyczaj na zaproponowaniu wierzycielom sposobu spłaty zaległości z ich częściową redukcją. Ważne dla przyjęcia układu jest zgoda większości, tj. powyżej 50% reprezentowanego zadłużenia
Ochrona majątku
 • Ochrona majątku upadłego (dłużnika), także za granicą. Koniecznym podkreślenia pozostaje fakt, że wyłącznie ochrona majątku dłużnika, który pozostaje w pełnej dyspozycji do spłaty swoich zobowiązań, natomiast wskutek rozwoju określonej sytuacji restrukturyzacja jego zobowiązań została zablokowana poprzez działania wierzycieli prowadzone w taki sposób, że uniemożliwia to zadośćuczynienie wobec wszystkich w równej proporcji.
Ochrona rodziny dłużnika.
 • Ochrona rodziny dłużnika. Pamiętać należy, że często poszczególni członkowie rodziny przedsiębiorcy są nieświadomi trudnej sytuacji finansowej, bo nie mieli wiedzy na ten temat i nie współuczestniczyli w działalności gospodarczej i dlatego w żaden sposób nie powinni odpowiadać swoim majątkiem za działania innych członków rodziny.
Negocjacje z wierzycielami i komornikami.
 • Negocjacje z wierzycielami i komornikami. Jest to w sposób oczywisty konieczne postępowanie w sytuacji restrukturyzacji i odzyskania płynności finansowej zwłaszcza w przypadku zgłoszenia upadłości układowej.
Restrukturyzacja zadłużenia
 • Restrukturyzacja zadłużenia. Badając sytuację finansową dłużnika i jej historię można w sposób niezwykle logiczny udowodnić, że zmiana polityki finansowej firmy i tzw. zarządzanie kryzysowe jest możliwe wyłącznie poprzez restrukturyzację i bardzo często konieczną redukcję zadłużenia.
Negocjacje z bankami, ZUS i wierzycielami instytucjonalnymi
 • Negocjacje z bankami, ZUS i wierzycielami instytucjonalnymi. Organy i instytucje Skarbu Państwa maja szeroki wachlarz możliwości pomocy przedsiębiorcom prywatnym, m.in. pomoc w ramach de minimis. Programy pomocowe są skuteczne jednak z przyczyn oczywistych niezbyt często przydzielane. Wiedza dłużników również pozostaje na ich temat niewielka.
Prowadzenie postępowań naprawczych.
 • Prowadzenie postępowań naprawczych. Niezwykle istotne dla ostatecznego sukcesu w naprawie firmy ma postawa dłużnika i jego zaangażowanie w proces naprawy finansów i odzyskania zaufania partnerów gospodarczych. 
Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej. Częstą praktyką właścicieli firm, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, jest zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, co utrudnia i spowalnia proces odzyskiwania pieniędzy przez wierzycieli, ale dłużnikom daje czas i szersze możliwości na  regulacje swoich zobowiązań.
Pozyskiwanie środków i partnerów biznesowych
 • Pozyskiwanie środków i partnerów biznesowych. Długoletnia praktyka w zakresie pozyskiwania partnerów gospodarczych i znajdowanie finansowania różnych projektów gospodarczych, nie tylko w kraju ale przede wszystkim za granicą, pozwala mi na oferowanie szerokich możliwości w tym zakresie.
Sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa. Często bardzo korzystnym rozwiązaniem dla właściciela zadłużonego przedsiębiorstwa jest jego sprzedaż. Ma to kapitalne znaczenie dla wierzycieli z którymi nowy właściciel negocjuje z innej pozycji i bez narosłych emocji sposób i wielkość spłaty zadłużenia
Zagraniczne postępowania upadłościowe.
 • Zagraniczne postępowania upadłościowe. W związku z posiadaną bazą partnerów zagranicznych, którzy współpracują ze mną przy rozwiązywaniu trudnych problemów finansowych, mamy możliwość proponowania naszym klientom zagranicznych postępowań upadłościowych.
Zagraniczne reinwestycje środków finansowych
 • Zagraniczne reinwestycje środków finansowych. Problem inwestowania środków poza krajem w którym prowadzona jest działalność gospodarcza może być również formą obrony przed gwałtownym działaniem niektórych wierzycieli, którzy nie chcą czekać na korzystne dla wszystkich działania restrukturyzacyjne dłużnika, i którzy za wszelką cenę i wszelkimi środkami próbują uniemożliwić spłatę wobec innych wierzycieli. 

Kancelaria specjalizuje się w pomocy przy przeprowadzeniu upadłości firmy oraz osób prywatnych. 

Zapraszamy do kontaktu jeśli chcesz poznać jak działa i jak się stosuje upadłość układową i likwidacyjną w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz w Berlinie . Dodatkowo zapewniamy prawną ochronę majątku firmy i dłużnika. Przy postępowaniach naprawczych stosujemy refinansowanie jako możliwość naprawy sytuacji. Pomożemy przy składaniu wniosków o upadłość czy w układzie z wierzycielami. 

Ziembiński i Partnerzy - Kancelaria Prawa Gospodarczego prowadzi działalność w Poznaniu, ale również w większych miastach województwa: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Leszno, Swarzędz i Śrem. Na Dolnym Śląsku oddział mieści się we Wrocławiu, ale istnieje możliwość spotkania w miastach: Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Świdnica oraz Bolesławiec. Na śląskyL Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Rybnik, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Jaworzno, Mysłowice oraz Żory.Prowadzimy usługi i porady prawne związane z prawem gospodarczym i cywilnym, a najczęściej są to sprawy związane z prawem upadłościowym - upadłość firmy/przedsiębiorstwa) (postępowania układowe: upadłość układowa, likwidacyjna, restrukturyzacje), oraz upadłość konsumencka a także sprawy związane ochroną majątku.