Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Ziembiński i Partnerzy Kancelaria Prawa Gospodarczego

Dr n.prawnych Roman Ziembiński
Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.
Dr Roman Ziembiński jest prawnikiem specjalizującym się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich finansowaniu.
W czasie jego wieloletniej praktyki, dr Ziembiński asystował i reprezentował przedsiębiorstwa w sporach gospodarczych oraz w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, doradzał różnym przedsiębiorstwom w kwestiach dotyczących wszystkich etapów działalności gospodarczej.
Dr Ziembiński posiada również doświadczenie w takich dziedzinach prawa jak: wierzytelności, dłużnicy, transakcje handlowe na rynku nieruchomości komercyjnych, kredyty dla przedsiębiorstw i korporacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa strategicznego oraz mediacji w sporach biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami a Skarbem Państwa.
Doświadczenie dr Ziembińskiego pozwala wskazać jego klientom skuteczne rozwiązania w sytuacji kryzysu finansowego.
Jego celem jest znalezienie rozwiązań dla klientów, które pozwolą firmom unikać pułapek i problemów prawnych i ekonomicznych.
Dr Roman Ziembiński ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca doktorska została obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim na temat niemieckiego prawa gospodarczego.
Międzynarodowe doświadczenie zdobywał dzięki współpracy z partnerami Prawnikami oraz Finansistami z Państw zachodnich (Lichtenstein, Niemcy, Austria) realizując transakcje transgraniczne związane z inwestycjami. Był koordynatorem wielu projektów gospodarczych, zwłaszcza na rynku nieruchomości i doradztwa gospodarczego. Do jego klientów należą firmy z Niemiec, Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii.
Od 2010 prowadzi własną firmę prawniczą specjalizującą się w przeprowadzaniu restrukturyzacji, upadłości układowej oraz ochronie majątku dłużników. Od kilku lat dr Ziembiński świadczy usługi prawne we współpracy z najlepszymi prawnikami w kraju, specjalizującymi się w upadłościach przedsiębiorstw.
Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.