Umożliwiamy finansowanie w celu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

W sytuacji utraty płynności finansowej, na podstawie analizy prawnej i rynkowej danej firmy możliwe są dwa scenariusze dalszego postępowania:

1. Prowadzenie szeregu działań i wdrożenie określonych procedur mających na celu poniesienie jak najmniejszych strat przez właściciela firmy i ochrona jego majątku. Prowadzenie działalności gospodarczej w długim okresie czasu jest niewskazane i przynosić może tylko pogłębienie strat. Naszym zadaniem jest prowadzenie wszelkich działań dla ochrony majątku właściciela i jego rodziny. Chcę podkreślić, że specjalizujemy się w tego typu działalności od ponad 20 lat.

2. Poprzez działania restrukturyzacyjne i prawne (układ z wierzycielami, ochrona przed komornikami i inne) wznowienie lub utrzymanie prowadzenia dalszej działalności gospodarczej i stopniowe odzyskiwanie płynności finansowej. Należy jednak pamiętać, że tylko wczesne rozpoznanie prawdopodobieństwa wystąpienia kłopotów finansowych gwarantuje sukces takiego scenariusza. Nigdy nie należy zwlekać z podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania naprawczego, nawet jeżeli okaże się ono przedwczesne. Podobnie jak z chorobą, im wcześniej rozpoznana, tym większe szanse na pomyślną kurację.

!Wyjście z kłopotów finansowych warunkowane jest często koniecznością dofinansowania prowadzonej działalności i jesteśmy w stanie udzielić takiej pomocy finansowej po odpowiednim zabezpieczeniu na hipotece nieruchomości (udzielamy środków finansowych do 40% wartości nieruchomości). Chcę jednak podkreślić, że otrzymane od nas środki finansowe, po ich zabezpieczeniu, są nadal kontrolowane pod kątem optymalizacji ich wykorzystania na naprawę firmy.

 
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że nie udzielamy kredytów na spłatę zaległości finansowych, a wyprowadzamy firmę z trudnej sytuacji poprzez jej dofinansowanie.