Aktualności  

15Paź

Rzecznik Finansowy – bat na banki?

Biuro Rzecznika Finansowego powstało na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ( Dz. U. poz. 1348). Biuro Rzecznika...
20Wrz
Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Wdrożenie procedury dyscyplinarnej przez prezesów sądów rejonowych wobec komorników bez konieczności wnioskowania do ministra sprawiedliwości. W przypadku zaniedbania i zaniechania tej procedury sędziemu grozić będzie wszczęcie procedury dyscyplinarnej przeciwko niemu. Prezes sądu rejonowego może zawiesić...
16Kwi
Restrukturyzacja firm. Prawo restrukturyzacyjne. Pierwsze doświadczenia i uwagi.

Restrukturyzacja firm. Prawo restrukturyzacyjne. Pierwsze doświadczenia i uwagi.

Restrukturyzacja firm. Prawo restrukturyzacyjne. Pierwsze doświadczenia i uwagi. Minęły właśnie trzy pierwsze miesiące od dnia 1 stycznia 2016 roku, a więc od dnia wejścia w życie nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Ustawa ta stać się ma przewrotem w podejściu do spraw niewypłacalności przedsiębiorców w rozumieniu stosunku do nich samych, ich zawinionych i niezawinionych błędów oraz dania szansy, jakiej jeszcze w dotychczasowej polskiej legislacji nie było
13Mar
Odpowiedzialność małżonków wobec wierzycieli

Odpowiedzialność małżonków wobec wierzycieli

Temat odpowiedzialność małżonków wobec wierzycielki jest z reguły mniej ważny przy zaciąganiu najróżniejszych zobowiązań finansowych przez małżonków. Staje się bardzo ważny w przypadku braku możliwości ich spłaty. Niestety często jest już za późno, aby w bezpieczny sposób ochronić współmałżonka.
23Lut
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwi przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, nie obejmującego etapu zgłaszania sprzeciwów wierzycieli do listy wierzytelności (o ile wierzytelności sporne nie przekraczają w sumie 15% kwoty wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem)
19Lut
Sposoby likwidacji spółki z o.o.

Sposoby likwidacji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako organizm gospodarczy, jest bardzo popularną formą prawną wśród przedsiębiorców, inwestorów i osób chcących pomnożyć swój majątek. Założenie spółki z o.o. jest stosunkowo łatwe, choć wiedza potrzebna do prawidłowego ułożenia stosunków...
25Sty
Upadłość przedsiębiorcy po 1 stycznia 2016

Upadłość przedsiębiorcy po 1 stycznia 2016

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne uchyliła m.in. upadłość z możliwością zawarcia układu, przepisy o postępowaniu naprawczym oraz wprowadziła nowe regulacje co do zbiegu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z...
21Sty

Prawo Restrukturyzacyjne – 4 rodzaje postępowań

Z chwilą wejścia w życie , tj. od dnia 1 stycznia 2016r. ustawy Prawo restrukturyzacyjne otwarły się nowe możliwości zapobieżenia likwidacji zadłużonych przedsiębiorstw . Prawo restrukturyzacyjne pozwala na dokonanie takich czynności , które zmierzają do...
8Sty
Przyspieszone postępowanie układowe – artykuł dla serwisprawa.pl

Przyspieszone postępowanie układowe – artykuł dla serwisprawa.pl

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań umożliwiających przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością, zawarcie układu z wierzycielami, zgodnie z nowym prawem restrukturyzacyjnym. W przyspieszonym postępowaniu układowym, po jego otwarciu, postępowania egzekucyjne będą zawieszane z...
7Gru
Nowe Prawo Restrukturyzacyjne – najważniejsze zmiany

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne – najważniejsze zmiany

Nowe procedury postępowań restrukturyzacyjnych z jednej strony umożliwią efektywną restrukturyzację, a z drugiej strony – zapewnią ochronę wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie obejmować w zależności od stopnia zagrożenia firmy bankructwem: 1) postępowanie o zatwierdzenie układu (pozwala na porozumienie z wierzycielami bez nagłaśniania problemu), 2) przyspieszone postępowanie układowe (do zawarcia układu będzie można dochodzić na zgromadzeniu wierzycieli), 3) postępowania układowe (przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju niewypłacalności lub już są niewypłacalni), 4) postępowanie sanacyjne (następuje restrukturyzacja zobowiązań, a dłużnik ma ograniczone możliwości zarządzania swoim majątkiem). Zgodnie z nowymi przepisami dłużnik nie będzie miał możliwości wyboru między przyspieszonym postępowaniem układowym a „zwykłym” postępowaniem układowym (decydujące będzie kryterium poziomu wierzytelności spornych – 15 % ogólnej sumy wierzytelności, art. 3 p.r.).
5Lis
Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości cz.2

Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości cz.2

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.? Członek zarządu nie odpowiada, chyba, że długi spółki są większe niż jej aktywa, a zarząd spółki nie zgłosił jej upadłości we właściwym czasie. 2. Do kiedy...
2Lis
Licytacja nieruchomości – wyrok eksmisyjny

Licytacja nieruchomości – wyrok eksmisyjny

Licytacja nieruchomości jest ostatnią deską ratunku dla wierzyciela, który chce odzyskać pieniądze. Dłużnik, który protestował, pisał skargi i odwołania na czynności komornika w związku z prowadzoną egzekucją nieruchomości, nie może nic poradzić na sprzedaż egzekucyjną swojej nieruchomości na licytacji komorniczej
29Paź
Upadłość firmy w Polsce – droga przez piekło dla polskich przedsiębiorców

Upadłość firmy w Polsce – droga przez piekło dla polskich przedsiębiorców

Polscy drobni przedsiębiorcy nie mają pieniędzy na upadłość. Rzeczą jednak trudną do wytłumaczenia jest brak jakichkolwiek komentarzy i prób wyjaśnienia takiego stanu rzeczy przez wszelkiego rodzaju gremia gospodarcze. Przecież upadłość oznacza często oddłużenie i ponowny start z czystym kontem, brak takowej spycha przedsiębiorcę-dłużnika za burtę, a (...)
14Paź
Upadłość spółki

Upadłość spółki

Coraz częściej prowadzimy działalność gospodarczą w formie prawnej spółki osób fizycznych, spółki partnerskiej, komandytowej, czy spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Wybór spółki, w której chcemy współpracować z partnerem lub partnerami gospodarczymi, zależy głównie od wielkości przedsięwzięcia i jego stopnia złożoności.
13Paź
Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy

Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy

Brak skutecznej egzekucji prowadzonej w imieniu wierzyciela przez komornika powoduje sprzedaż tejże wierzytelności przez wierzyciela w celu odzyskania chociaż części długu. Kupujący, zazwyczaj w przypadku banków fundusz sekurytyzacyjny, lub inna firma lub osoba fizyczna, starają...
6Paź
Dłużnik w procesie upadłości (restrukturyzacji) firmy

Dłużnik w procesie upadłości (restrukturyzacji) firmy

W obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie restrukturyzacyjnym, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, pozycja dłużnika jest słaba. Założeniem ustawodawców winna być troska o zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, co z resztą...
17Wrz
Propozycje układowe wg nowego prawa restrukturyzacyjnego.

Propozycje układowe wg nowego prawa restrukturyzacyjnego.

Propozycje układowe co do rodzaju nie zostały zmienione w nowym prawie restrukturyzacyjnym, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nie zostały zmienione również zasady proponowania restrukturyzacji zobowiązań stanowiących pomoc publiczną. Restrukturyzacja długów...
7Wrz
Podpisanie weksla. Skutki wydania nakazu zapłaty.

Podpisanie weksla. Skutki wydania nakazu zapłaty.

Nakaz wydany na podstawie weksla już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Powód (wierzyciel) może wystąpić do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia roszczeń, a po jej uzyskaniu może wystąpić z...
9Lip
Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości

Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości

Czy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada majątkiem wspólnym małżonków? Czy komornik może wyprowadzić majątek ze spółki przed syndykiem? Czy komornik może zająć udziały w spółce z o.o.? Czy można odzyskać nieruchomość od komornika? Czy w trakcie upadłości układowej płaci się VAT ? Czy zawsze, kiedy zobowiązania przekroczą wartość majątku, sąd ogłosi upadłość?
19Cze
Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej?

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej?

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej? Wyszczególnione poniżej informacje, które muszą znaleźć się we wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości układowej, są danymi ścisłymi, odzwierciedlającymi stan przedsiębiorstwa. Zwróćmy jednak uwagę na punkt 3,...
15Cze
Prawo  restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?

Prawo restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?

Prawo  restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?  W nowym rozwiązaniu prawnym, jakim jest prawo restrukturyzacyjne, wprowadzane od 1 stycznia 2016 roku pojawia się nowy uczestnik postępowania, nadzorca układu. Sędzia komisarz, nadzorca i zarządca to...
5Cze
Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.4

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.4

Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce,...
2Cze
Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.3

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.3

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłościowe. Przejdziemy teraz do bardzo ważnego, z punktu widzenia dłużnika, zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W sytuacji kiedy wierzyciel złożył wniosek o upadłość dłużnika można złożyć wniosek o restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, a...
29Maj
Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz. 2.

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz. 2.

Podstawą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika lub jego zagrożenie niewypłacalnością. Moment stwierdzenia zagrożenia niewypłacalnością jest trudny do przewidzenia, racjonalność przewidywania nie jest jedynym wyznacznikiem stanu przyszłego. Ogólnie można stwierdzić, że w zdecydowanej ilości przypadków...
26Maj
Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.1

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.1

Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne staje się ważnym elementem w całej działalności gospodarczej, szczególnie istotna w momencie kłopotów finansowych. Dzisiejsze rozwiązania prawne umożliwiają naprawę przedsiębiorstwa w sposób ogólny. Czytając ówczesne komentarze do obecnej ustawy Prawo Upadłościowe i...
22Maj

Prawo restrukturyzacyjne – rewolucja w ochronie dłużników.

Prawo restrukturyzacyjne – rewolucja w ochronie dłużników. Analiza projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne pokazuje, że nowe rozwiązanie, tak istotne dla przedsiębiorców, ma zmienić nie tylko procedury upadłości likwidacyjnej, czy układowej, dające ochronę interesów wierzycieli i dłużników...
14Maj
Ile trwa i ile kosztuje ogłoszenie upadłości układowej

Ile trwa i ile kosztuje ogłoszenie upadłości układowej

Ile trwa i ile kosztuje ogłoszenie upadłości układowej. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości układowej do sądu czekamy na jego rozpatrzenie. Do tego jednak momentu powinniśmy dokonać wszelkich możliwych działań mających na celu „dogadanie” się z...
7Mar
Upadłość konsumencka, czy rzeczywiście dobre rozwiązanie?

Upadłość konsumencka, czy rzeczywiście dobre rozwiązanie?

Wprowadzona od 1 stycznia 2015 roku możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Szczególnie osoby, które są zadłużone we frankach szwajcarskich, a które nie są w stanie spłacać większej raty, widzą ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako...
26Lut
Upadłość konsumencka – poradnik Ministerstwa Sprawiedliwości

Upadłość konsumencka – poradnik Ministerstwa Sprawiedliwości

11 lutego 2015r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało poradnik dla konsumentów ułatwiający postępowanie w przypadku niewypłacalności – upadłość konsumencka. Poradnik odpowiada na pytania najczęściej pojawiające się w tym obszarze, a są to: Jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego...
24Lis
Upadłość Concepthouse – stare grzechy deweloperów

Upadłość Concepthouse – stare grzechy deweloperów

Ustawa deweloperska powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego i stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej. Nowy typ umowy ma zabezpieczyć interesy nabywców nieruchomości. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy, tj. do dnia 29...
16Paź
Projekt prawo o restrukturyzacji przedsięborstw

Projekt prawo o restrukturyzacji przedsięborstw

Biorąc pod uwagę niewielką skuteczność rozwiązań prawnych ustawy prawo upadłościowe i naprawcze przygotowano projekt prawa restrukturyzacyjnego, które zastąpić ma dotychczasowe rozwiązania na polu upadłości i naprawy przedsiębiorstw. Ministerstwo sprawiedliwości samo przyznaje, że po 10 latach stosowania prawa upadłościowego...
9Wrz

Ogłoszenie upadłości

Zgodnie z art. 21 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od chwili powstania niewypłacalności. Niewypłacalność oznacza według ustawodawcy stan, w którym wartość zobowiązań przekracza wysokość majątku,...
26Sie

Komentarz – Projekt Prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja firmy w świetle nowego projektu – komentarz: Krajowa Rada Sądownicza i Komisja Nadzoru Finansowego krytykują projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Uważają mianowicie, że jej wprowadzenie zmniejszy przejrzystość prawa i utrudni stosowanie obecnej ustawy Prawo upadłościowe...
19Sie
Polowanie na dłużnika

Polowanie na dłużnika

Pomysłem nowego Ministra Finansów jest ujawnianie danych osób i firm zalegających z płaceniem należnych podatków. Ma to w założeniu zdyscyplinować osoby uchylające się od regulacji swoich zobowiązań względem skarbu państwa. Przyjęto a priori, że każdy...
11Sie
Upadłość konsumencka – prawo martwe ożyje?

Upadłość konsumencka – prawo martwe ożyje?

Sejm uchwalił nowelę ustawy, zgodnie z którą upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do ogłoszenia i przeprowadzenia. W imię sprawiedliwości społecznej wprowadza ona liczne zmiany, które ułatwić mają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Szacunki mówią o 2 mln Polaków...
5Sie
Komentarz – Bankructwo SKOK „Wspólnota”

Komentarz – Bankructwo SKOK „Wspólnota”

Pierwsza placówka parabanku SKOK zawiesiła wypłaty z kont klientów. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że zła sytuacja finansowa panuje w większości Kas, a działania naprawcze i restrukturyzacje trwają zbyt długo. Lekarstwem wg SKOKU na poprawę sytuacji jest fuzja placówek i komasowanie tzw. złych długów w jednym miejscu.