Nowe Prawo Restrukturyzacyjne
nowa jakość współpracy z Urzędem Skarbowym i ZUS,
procedury naprawcze przystosowane do sytuacji dłużnika

Restrukturyzacja firmy
zawieszanie postępowań egzekucyjnych, możliwość finansowania dłużnika

Prowadzenie działalności gospodarczej po wszczęciu egzekucji
Umożliwiamy dalszą działaność i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów przy pełnym zabezpieczeniu Państwa strony. więcej

Przejęcia zadłużonych spółek, zarządy tymczasowe na czas kryzysu
Skutecznie pomagamy zadłużonym przedsiębiorcom

Prowadzenie upadłości i restrukturyzacji transgranicznej
we współpracy z kancelarią z Berlina WHP Rechtsanwälte Steuerberater Wähnert Hafemeister Pillokat.DE_Wersja Niemiecka

 DSN_2319_cutyPostępowania układowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzę od ponad 20 lat. Zajmując się poszczególnym przypadkiem staram się dokładać niezwykłej sumienności i staranności, zdając sobie sprawę, że jest to często walka o być lub nie być nie tylko przedsiębiorcy ale również człowieka i jego rodziny.  Chcę jednak podkreślić, że podjęcie przeze mnie sprawy obrony dłużnika jest konsekwencją stwierdzenia sensowności takiej walki a nade wszystko przekonania o jego uczciwych intencjach. Jest wykluczona obrona kogoś, kto z zamiarem oszukania i wyłudzenia pieniędzy prowadził działalność gospodarczą.Każdy z nas ma prawo podjąć ryzyko bycia przedsiębiorcą, wielu z nas to się nie udaje. I tym staram się pomagać.

Dr Roman Ziembiński 

RestrukturyzacjaMoment kiedy ogłoszenie upadłości określony w Prawie Upadłościowym i Naprawczym jest zdefiniowany w sposób rygorystyczny. Przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, obowiązany jest w terminie czternastu dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki, w stosunku do niewypłacalnego dłużnika, złożyć może także każdy z jego wierzycieli. Czternaście dni, nie trzynaście i nie piętnaście, a może już po tygodniu? (...) 

Pełen artykuł:

http://www.kancelaria-zip.pl/artykuly/ogloszenie-upadlosci-oglosic-upadlosc/

Wielu Bankruptcy documentsprzedsiębiorców prowadzących interesy na rynkach światowych prowadzi je również w Polsce, często jako oddział, filie, lub jako udziałowiec spółki kapitałowej. Oczywistym jest, że w momencie ogłoszenia upadłości organizacji gospodarczej, która prowadzi działalność na terenie Polski, rozpatrywana jest sprawa przez sąd zgodnie z obowiązującym polskim prawem ustawy, Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 roku. Istotną rzeczą dla wierzycieli takiej firmy jest zaspokojenie swoich wierzytelności z majątku firmy, ale również możliwość dochodzenia swoich roszczeń z majątku firmy matki, a więc tam, gdzie organizacja gospodarcza posiada swoje centrum interesów.

Pełen artykuł:

http://www.kancelaria-zip.pl/artykuly/upadlosc-firmy-zagranicznej-dzialajacej-polsce/

Richterhammer und HausJedną z najbardziej chronionych rzeczy w sytuacji finansowego kryzysu jest posiadana nieruchomość, zwłaszcza dom czy mieszkanie w którym zamieszkujemy. Nie tylko względy materialne, ale również uczuciowe, poczucie stabilizacji i oparcia powodują, że chcemy za wszelką cenę uniknąć utraty swojego gniazda. Hipoteka nieruchomości jest niezwykle wygodnym i stosunkowo pewnym środkiem zabezpieczenia roszczenia wierzyciela, toteż kredytodawca, banki, instytucje finansowe, partnerzy gospodarczy i inni w celu zabezpieczenia swoich interesów obciążają hipotekę nieruchomości. W przypadku wystąpienie niewypłacalności następuje odzyskanie zobowiązań na drodze egzekucji komorniczej z nieruchomości.

Pełen artykuł: http://www.kancelaria-zip.pl/artykuly/ochrona-majatku/

 

RestrukturyzacjaUtrata płynności finansowej jest niewątpliwie stanem poważnym dla istnienia samej firmy i dla jej zarządu. Moment właściwy dla ogłoszenia upadłości jest często trudny do uchwycenia ze względu na wielowarstwowość prowadzonej działalności. Jednak, jeżeli już nie jesteśmy w stanie spłacać w sposób trwały naszych zobowiązań ogłaszamy upadłość, układową lub likwidacyjną. I co dalej? Czekamy na decyzję sądu na ogłoszenie upadłości, w przypadku układowej na rozpoczęcie procesu postępowania układowego z wierzycielami, w przypadku upadłości likwidacyjnej czekamy na przyjście syndyka. 

Pełen artykuł: http://www.kancelaria-zip.pl/artykuly/restrukturyzacja-refinansowanie/

Postępowanie układoweWiększość przedsiębiorców nie posiada dostatecznej wiedzy na temat postępowania układowego z wierzycielami, traktując dosłownie postępowanie układowe jako próbę dogadania się dłużnika z wierzycielami, a widząc zdecydowanie negatywną ich postawę, czemu trudno się dziwić, rezygnuje z tej formy naprawy swoich finansów i brnie dalej, zwykle starając się unikać, jak to tylko możliwe, swoich „prześladowców”.

Artykuł: http://www.kancelaria-zip.pl/artykuly/postepowanie-ukladowe/

 

Rozważając złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości, musimy zdecydować, jaka forma upadłości jest dla nas odpowiednia. O upadłości układowej wiemy już, natomiast upadłość firmy likwidacyjna jest dla wielu przedsiębiorców znana jedynie w zarysach. Pamiętać musimy, że zgłaszając upadłość likwidacyjną, inaczej likwidację firmy, w momencie ogłoszenia jej przez sąd tracimy zarząd nad firmą i oddajemy go w ręce syndyka.

Upadłość likwidacyjna

Pełen artykuł : http://www.kancelaria-zip.pl/artykuly/upadlosc-likwidacyjna-a-ukladowa/

Upadłość z możliwością zawarcia układu, czyli krócej, upadłość układowa, jest najczęstszą formą obrony dłużnika. Znaczniej rzadziej jednak przedsiębiorcy stosują postępowanie naprawcze jako remedium na kłopoty finansowe. Przypomnijmy, że różnica pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi procedurami polega na czasie ich wprowadzenia, tj. upadłość układową próbuje się ogłosić w momencie utraty płynności finansowej i braku regulacji swoich długów, natomiast postępowanie naprawcze wdraża się na etapie regulowania płatności, jednak w rozsądnej ocenie przedsiębiorcy wysoce prawdopodobna jest utrata płynności finansowej w niedalekiej przyszłości. (...)

Pełen artykuł: https://www.kancelaria-zip.pl/postepowanie-naprawcze-ocena-praktyczna/

prawoPrawo upadłościowe i naprawcze. Podmiotowy zakres stosowania ustawy, czyli kto może ogłoście upadłość.
Ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników, którzy są przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jak również do:
– spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
– wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania całym swym majątkiem,
– wspólników spółki partnerskiej.

Pełen artykuł:  https://www.kancelaria-zip.pl/prawo-upadlosciowe-naprawcze/

Współpracujemy z wydawcami oraz portalami

  • infor
  • serwis_prawa.cdr
  • Logo-Polityka
  • whitepress

12%
jedynie co dziesiąte postępowanie zakończyło się skierowaniem wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
76%
76% postępowań układowych, prowadzonych przez nas w latach 2008-2014, zakończonych zostało ugodą z wierzycielami
17%
tylko co piąta prowadzona przez nas sprawa zakończyła się licytacją nieruchomości dłużnika.

ReferencjeReferencje

Referencje z powodów dyskrecji nie mogą być przedstawione. Przykłady podane jako wdrożone postępowania zakończyły się sukcesem, przy czym zawsze działanie wsparte było całkowitą szczerością i wolą współpracy.

WspółpracaWspółpraca

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego, które jest bezpłatne.

DyskrecjaDyskrecja

Zapewniam absolutną dyskrecję. Gwarantuję, iż powierzone mi informacje nigdy nie trafią do osób niepowołanych.

PoufnośćPoufność

Gwarantuję, iż powierzone mi informacje nigdy nie trafią do osób niepowołanych.

Formularz kontaktowy


Umów się na konsultację. Prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych

Imię i Nazwisko

Numer telefonudr Ziembiński i Partnerzy - Kancelaria Prawa Gospodarczego z główną siedzibą w Poznaniu działa na terenie  Polski - Poznań, Warszawa, Wrocław,Gdańsk,Gdynia,Sopot, Zielona Góra, Opole, Szczecin, Bydgoszcz (i Toruń). Usługi również świadczymy w całym województwie wielkopolskim: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Leszno, Swarzędz, Śrem, Września i Turek oraz Suchy Las, a w mazowieckim w miejscowościach: Wołomin, Piaseczno, Pruszków, Radom, Płock, Zielonka, Otwock, Mława. Na Dolnym Śląsku oddział mieści się we Wrocławiu, ale usługi są świadczone w takich miastach jak Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Świdnica i Bolesławiec.Na Śląsku obsługujemy miasta: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Rybnik, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Jaworzno, Mysłowice oraz Żory. Nasi prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu naszych klientów sprawy przez Urzędami Skarbowymi, ZUS i komornikami sądowymi. Oferujemy usługi i porady prawne związane z prawem gospodarczym i cywilnym, a najczęściej są to sprawy związane z prawem upadłościowym i naprawczym - upadłość firmy/przedsiębiorstwa) (postępowania układowe: upadłość układowa, likwidacyjna, restrukturyzacja firmy), oraz upadłość konsumencka a także sprawy związane ochroną majątku. Skontaktuj się z nami i otrzymaj pełną informację na spotkaniu z prawnikiem.